Cel masy krytycznej


aki jest cel Masy?

Głównym celem Masy Krytycznej jest spowodowanie by miasto było przyjazne rowerzystom. Chcemy by lokalne władze stworzyły warunki do bezpiecznego, szybkiego i wygodnego przemieszczania się rowerem po Łodzi. Korzystanie z roweru powinno być wygodne dla każdego, kto zdecyduje się wybrać go jako środek transportu.

Jak poznamy, że osiąglęliśmy cel?

Najlepszym wskaźnikiem jest realizacja celów Karty Brukselskiej. Władze Łodzi podpisując ten dokument zobowiązały się do:

  • zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r., 
  • zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r., 
  • opracowania systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów, 
  • zwiększenia wykorzystanie rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy, 
  • działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej, 
  • współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Hasła poszczególnych przejazdów Łódzkiej Masy Krytycznej odnoszą się zawsze do wyżej wymienionych zapisów. Czasami jedziemy, aby upomnieć się o nową infrastrukturę (drogi dla rowerów, pasy rowerowe, kontraruch, stojaki), czasami, aby zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa najmłodszych rowerzystów, a czasami by wesprzeć szkoły w domaganiu się bezpiecznych i funkcjonalnych parkingów rowerowych.

Co kiedy osiągniemy cel?

Podejmujemy działania, aby każdy podnoszony przez Masę temat przybliżał Łódź do realizacji zapisów Karty Brukselskiej – a w efekcie umożliwiał bezpieczne poruszanie się rowerem każdej osobie. Kiedy to osiągniemy, przestaniemy organizować Masę.

Czy to jest możliwe?

Tak. Tak się stało chociażby w Budapeszcie, gdzie ostatnia Masa odbyła się w 2013 roku http://budapesttimes.hu/2013/04/19/mission-accomplished/ . Obecnie zaś Budapeszt jest jednym z 14 najbardziej przyjaznych miast rowerzystom http://copenhagenize.eu/index/